Header

v3.014

SPLETNI OBRAZEC

Korak 1

Korak 2

Korak 3

Korak 4

Osebni podatki

Navedeni podatki se bodo uporabili izključno za namene nudenja nujne konzularne pomoči in zaščite vaših interesov ter bodo uničeni šesti dan po predvidenem zaključku vašega potovanja. V primeru, da bi Konzularna služba Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije nudila konzularno pomoč na zahtevo, je rok hrambe podatkov v skladu z 29.a členom Zakona o zunanjih zadevah. Na zahtevo stranke se podatki uničijo tudi predčasno.


Obvezni vnos

Obvezni vnos

Obvezni vnos

Obvezni vnos

Obvezni vnos

Obvezni vnos

Obvezni vnos

Obvezni vnos

Na potovanje v tujino se odpravljam


Obvezni vnos

Podatki o potovanju

Prva destinacija
Druga destinacija
Tretja destinacija
Četrta destinacija
Peta destinacija

Podatki o sopotnikih

Prvi sopotnik
Drugi sopotnik
Tretji sopotnik
Četrti sopotnik
Peti sopotnik

Podatki o sorodnikih

S soglasjem spodaj navedenih sorodnikov, podajam naslednje kontaktne podatke:

Prvi sorodnik

Drugi sorodnik

Tretji sorodnik

Četrti sorodnik

Peti sorodnikVarnostna številka

Captcha
Pozdravljeni!

Potrjujemo prejem vašega obrazca "Podatki o potovanju v tujino".

Vabimo vas, da si ogledate tudi ostale napotke na spletni strani MZZ RS:
http://www.mzz.gov.si/si/informacije_za_popotnike/

Svetujemo vam, da si pred potovanjem uredite potovalno zdravstveno zavarovanje. Preverite, ali obstajajo kakšne omejitve in ali vaša zavarovalna polica krije vse storitve, ki bi jih želeli uporabiti (hospitalizacija, prevoz v domovino, itd.).